Visjon og verdier

Vi setter vår visjon, og våre verdier høyt og disse er sammen med Rammeplan for barnehagen, våre viktigste arbeidsredskap. Hvert år jobber vi med en vennskapskampanje, noe som vi har svært positiv opplevelse med. Barna lærer enkle metoder for å sette grenser for seg selv, og også for å støtte sine kamerater/venner. For å være en god venn er det mye barna må lære og øve på.

Hovedmål: Alle barn skal ha minst en venn.

For å fungere optimalt sosialt, er det viktig med et godt språk, og god selvtillit og selvfølelse. Vi har derfor valgt å ha stort fokus på disse områdene, og jobber med dem via LekEspira, som er Espiras synliggjøring av Rammeplanen.

Personvern og cookies