Miljøfyrtårn

I 2011 ble barnehagen sertifisert Miljøfyrtårnbarnehage.

For å godkjennes har vi arbeidet mye med blant annet følgende punkter:

  • Arbeidsmiljø: både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet må være godt!
  • Innkjøp og materialbruk: vi må handle fornuftig og solid, og ta godt vare på alt vi har!
  • Energi: Fornuftig bruk av termostater, slukke lys i rom som ingen bruker osv..
  • Transport: vi skal bestrebe å benytte kollektivtrafikk ved turer o.l.
  • Avfall: Avfallsreduksjon, og håndtering av avfall.
  • Estetikk: det skal se pent og ordentlig ut rundt oss, både ute og inne!

Dette er en meget grov skisse av det vi jobber med, og vi resertifiseres i 2014. Vil du vite mer om Miljøfyrtårn kan du lese mer på http://www.miljofyrtarn.no/

Hjelp oss til å bli gode miljøvernere, snakk med barna hjemme, og følg gjerne opp det de lærer her 🙂

 

 

Personvern og cookies