Om oss

Espira Kløverenga barnehage er inndelt i 5 avdelinger. Bikuben og Marihøna for 1-2 åringer. Tusenbein for 2-3 åringer. Maurtua for 3-4 åringer og Gresshoppa for 4 åringer og Skolespirer. Fordelingene varierer med aldersfordelingen totalt på huset.

Denne inndelingen gir oss mulighet til å ha et godt tilpasset pedagogisk opplegg for barna, og vi ser også at det er lettere å skjerme og utvikle lek, når barna er på noenlunde samme nivå og deler interesser.

I fellesarealene har vi stort fellesrom med scene som benyttes til fellessamlinger en gang per måned, og ellers kan barna utfolde seg fysisk der. Vi har også et stort felles kjøkken der barna ofte deltar i matlaging.

Personvern og cookies