Barnegrupper

web2

Vi har valgt å ha aldersinndelte grupper i Espira Kløverenga. Dette startet vi med i 2014, og vi ser at vi i langt større grad kan gi hvert enkelt barn god utvikling, og at vi lettere kan tilpasse det pedagogiske opplegget til alle på avdelingen. Personalet kan spisse sin kompetanse i forhold til aldersgruppen, og barna finner lettere gode venner, og kan bygge relasjoner til barn på en måte som var vanskeligere når aldersspennet på hver avdeling var større. Under hver av gruppene har vi skrevet litt om hva de ulike avdelingene preges av, men det er selvsagt også veldig mye mer nyansert og variert enn dette i hverdagen

Espira Kløverenga er inndelt i 5 avdelinger: Tusenbein, Maurtua og Gresshoppa for barn fra 2-6 år, og Bikuben og Marihøna for barn fra 0-3 år. Vi har løpende opptak i barnehagen, og det betyr at vi overflytter barn mellom de små og de store avdelingene flere ganger i løpet av året. Dette gir oss en god mulighet til å vurdere barnas personlighet, utvikling og evner, og dermed kan ta gode valg basert på dette. Uansett vil overgang mellom avdelinger alltid foregå i nært samarbeid med barnas foreldre.

I vår barnehage fokuserer vi på en god flyt mellom avdelingene og barna oppmuntres til å gå mye på besøk til andre avdelinger. Dette for at alle barn skal få nyte godt av både alle personalressursene, men også av ulike leker og materiell som finnes på huset.

I fellesarealene har vi stort fellesrom med scene som benyttes til fellessamlinger en gang per måned, og ellers kan barna utfolde seg fysisk der. Vi har også et stort felles kjøkken der barna ofte deltar i matlaging. I tillegg finnes det snekkerbod, male/formingsrom og et spennende og populært ballrom.

 

 

Personvern og cookies