Gresshoppa

Vi har valgt å ha aldersinndelte grupper i Espira Kløverenga. Dette startet vi med i 2014, og vi ser at vi i langt større grad kan gi hvert enkelt barn god utvikling, og at vi lettere kan tilpasse det pedagogiske opplegget til alle på avdelingen. Personalet kan spisse sin kompetanse i forhold til aldersgruppen, og barna finner lettere gode venner, og kan bygge relasjoner til barn på en måte som var vanskeligere når aldersspennet på hver avdeling var større. Under hver av gruppene har vi skrevet litt om hva de ulike avdelingene preges av, men det er selvsagt også veldig mye mer nyansert og variert enn dette i hverdagen.

Gresshoppa er en avdeling for barn fra 4-5 år, og her er også «Skolespirene» våre. Det siste året i barnehagen preges av økt ansvar, de får være noe mer alene, og øver på en del ferdigheter som trengs ved skolestart. Gjennom hele barnehageløpet jobbes det med selvstendighetstrening, og på Gresshoppa blir kravene enda litt mer synlige. Barna leker nå en avansert rollelek, som også krever at de voksne jobber med å skjerme leken, og gi nye impulser. Barna jobber ofte mer prosjektbasert, og det er fokus på nysgjerrighet, undring og lærelyst, som de vil ha god nytte av i skolen. Også her er det stort fokus på hvordan vi skal være mot hverandre, og personalet jobber mye med veiledning i forhold til følelser og relasjoner.

Personvern og cookies