Marihøna

Vi har valgt å ha aldersinndelte grupper i Espira Kløverenga. Dette startet vi med i 2014, og vi ser at vi i langt større grad kan gi hvert enkelt barn god utvikling, og at vi lettere kan tilpasse det pedagogiske opplegget til alle på avdelingen. Personalet kan spisse sin kompetanse i forhold til aldersgruppen, og barna finner lettere gode venner, og kan bygge relasjoner til barn på en måte som var vanskeligere når aldersspennet på hver avdeling var større. Under hver av gruppene har vi skrevet litt om hva de ulike avdelingene preges av, men det er selvsagt også veldig mye mer nyansert og variert enn dette i hverdagen.

Marihøna er en avdeling for barn fra 0-2 år. Her det fokus på trygghet, nærhet og omsorg, og de voksne er opptatt av å sitte på gulvet, tilgjengelig for barna, og blir ofte brukt som «ladestasjoner». Med det mener vi at barna ofte kommer innom for en klem, eller for å sitte litt på fanget, før de er klare for å bevege seg bort, og utforske omverdenen på ny. Alle fagområdene har også stor plass blant de minste, og det jobbes alltid med å tilpasse aktiviteter til den enkeltes behov.

Personvern og cookies