Maurtua

Vi har valgt å ha aldersinndelte grupper i Espira Kløverenga. Dette startet vi med i 2014, og vi ser at vi i langt større grad kan gi hvert enkelt barn god utvikling, og at vi lettere kan tilpasse det pedagogiske opplegget til alle på avdelingen. Personalet kan spisse sin kompetanse i forhold til aldersgruppen, og barna finner lettere gode venner, og kan bygge relasjoner til barn på en måte som var vanskeligere når aldersspennet på hver avdeling var større. Under hver av gruppene har vi skrevet litt om hva de ulike avdelingene preges av, men det er selvsagt også veldig mye mer nyansert og variert enn dette i hverdagen.

Maurtua er en avdeling for barn fra 3-4 år. Barna utvikler seg gjennom hele barnehageløpet, og vi ser at barna her begynner å leke en langt mer avansert rollelek. Det krever at de voksne jobber for å skjerme leken, og også her veiledes det mye når konfliktene melder seg. Gjennom hele barnehageløpet ser man ulik «mobbeadferd», selv om vi sjelden ser at enkeltbarn blir utsatt for mobbing, og i denne aldersgruppen kan man også begynne å snakke mer med barna om hva dette innebærer. De er mindre fysiske med hverandre enn på Tusenbein, og begynner nå å teste andre metoder for «forhandling», som å nekte invitasjon til bursdag og ikke slippe andre inn i lek. Det krever at de voksne må være tilstede, og observere godt, samtidig som barna trenger større frihet til å leke på egenhånd, så her må man jobbe med denne balansen.

Personvern og cookies