Tusenbeinet

Vi har valgt å ha aldersinndelte grupper i Espira Kløverenga. Dette startet vi med i 2014, og vi ser at vi i langt større grad kan gi hvert enkelt barn god utvikling, og at vi lettere kan tilpasse det pedagogiske opplegget til alle på avdelingen. Personalet kan spisse sin kompetanse i forhold til aldersgruppen, og barna finner lettere gode venner, og kan bygge relasjoner til barn på en måte som var vanskeligere når aldersspennet på hver avdeling var større. Under hver av gruppene har vi skrevet litt om hva de ulike avdelingene preges av, men det er selvsagt også veldig mye mer nyansert og variert enn dette i hverdagen.

Tusenbein er en avdeling for barn fra 2-3 år. Vi ser at behovet for trygghet fortsatt er stort, men denne gjengen har ofte litt større behov for frihet, og beveger seg bort fra de voksne i litt større grad enn på de minste avdelingene. Det er en alder der det er stort behov for fysisk aktivitet, og de har et eget rom for å boltre seg, klatre, hoppe og i tillegg går de gjerne på «salen» når behovet for å løpe blir for stort. De voksne er opptatt av å være gode veiledere i lek og samspill, og det handler nå mye om å takle ulike konflikter, uten å bruke for harde midler, som å slå, dytte eller lugge. Det snakkes og jobbes en del rundt følelser og adferd, og også her er alle fagområdene godt representert.

Personvern og cookies