SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid.

Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Kløverenga møtes Skolespirene en dag i uken til ulike aktiviteter tilpasset deres nivå. Ønsker fra skolene er at barna bør trenes mest i selvhjelpsferdigheter, de må kunne gå på do selv, kle på og av seg selv, finne fram mat selv, og generelt utvikle mest mulig selvstendighet i daglige rutiner. Vi tilvenner dem til dette blant annet ved at Skolespirene får lov til å gå ut før de andre barna og voksne kommer ut, de får lov til å være på fellesrommet alene, og de blir tatt med på lengre turer bort fra barnehagen. Vi har i flere år hatt fokus på at Skolespirene skal få oppleve litt store og spesielle ting det siste året, blant annet har de eget førstehjelpskurs, de reiser på Oslotur, og til Hoppeloppeland på Lillestrøm, og i mai er de «russ». Barnehagen kjøper inn luer, og så er det noen knuteregler de jobber seg gjennom i forkant av 17 mai.

Personvern og cookies